ita | eng
CHRISTO
CHRISTO

Wrapped Reichstag

1994
Tecnica mista
58 x 36 cm