ita | eng
CHRISTO
CHRISTO

1996
mixed media
104 x 79 cm